Viking Motorcycle Tours ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2017
 • CVR 38847082

Virksomheden Viking Motorcycle Tours ApS befinder sig i branchen "Rejsebureauer" og har adresse i Mårslet. De blev etableret i 10. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 364.334 DKK, mens den i 2022 var på 129.248 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 253.536 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

254’ DKK

+281%

Egenkapital

314’ DKK

+422%

Omsætning

-

Resultat før skat

326’ DKK

+266%

Årets resultat

2023253.536 DKK
202266.585 DKK
2021-31.961 DKK
2020-27.791 DKK
201964.807 DKK
201849.106 DKK

Likviditetsgrad

157 %

+45%
God

Afkastningsgrad

43 %

+717%
God

Soliditetsgrad

41 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

770’ DKK

-62%

Bruttofortjeneste

364’ DKK

+182%

Gældsforpligtelser

456’ DKK

-77%

Tilgodehavende

714’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  364’
  -
  -32’
  -
  332’
  0
  -7’
  -
  -7’
  326’
  -
  326’
  -72’
  254’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  56’
  -
  56’
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  -
  -
  8’
  706’
  714’
  770’
  50’
  142’
  122’
  -
  314’
  -
  314’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  263’
  456’
  770’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Viking Motorcycle Tours ApS 10.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hørretløkken 30 · DK-8320 Mårslet 15.01.2019
Hørretløkken 30 · DK-8320 Mårslet 23.10.2018 14.01.2019
Fogedvej 2 · DK-7870 Roslev 10.08.2017 22.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
791100 Rejsebureauer 23.10.2018
791200 Rejsearrangører 10.08.2017 22.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-10 10.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 10.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lene Høegh 23.10.2018
Bent Jensen 10.08.2017 23.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lene Høegh 19.04.2018
Bent Jensen 10.08.2017 23.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Viking Motorcycle Tours ApS

Hørretløkken 30
8320 Mårslet

CVR

38847082

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2017

P-nummer

1022737720

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

791100
Rejsebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

klaus@vikingmotorcycletours.dk

Telefon

71713671

Formål

Selskabets formål er at arrangere ture og events for motorcyklister og dermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-