ZenOle ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. aug. 2017
 • CVR 38845969

Virksomheden ZenOle ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 9. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.108 DKK, mens den i 2022 var på -632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -896 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-120%

Egenkapital

31’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-80%

Årets resultat

2023-896 DKK
20224.464 DKK
2021-3.135 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20181.517.387 DKK
2017-14.120 DKK

Likviditetsgrad

1.958 %

-55%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  -
  33’
  33’
  50’
  -19’
  -
  -
  31’
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  2’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ZenOle ApS 09.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hindegade 6 · DK-1303 København K 03.02.2024
Hindegade 6 · DK-1303 København K 17.05.2022 02.02.2024
Danneskiold-Samsøes Allé 41 · DK-1434 København K 02.02.2021 16.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-09 09.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
 Selskabet tegnes af den samlede direktion. 09.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Ole Høyer 09.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Høyer 09.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ZenOle ApS

Hindegade 6
1303 København K

CVR

38845969

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. august 2017

P-nummer

1022736686

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ole@1change.co

Telefon

31171778

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed og direkte eller indirekte investering i fast ejendom samt konsulentarbejde efter skøn fra ledelsen.

Tegningsregel

 Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-