PioVin ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. aug. 2017
 • CVR 38833545

Virksomheden PioVin ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i København V. De blev etableret i 4. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.030.059 DKK, mens den i 2022 var på 1.868.601 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 81.857 DKK.

Medarbejderstaben består af 17 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jesper Christensen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Kaare Grann Knudsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

82’ DKK

-74%

Egenkapital

248’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

107’ DKK

-70%

Årets resultat

202381.857 DKK
2022317.721 DKK
202110.929 DKK
2020-218.928 DKK
2019-156.664 DKK
2018-46.883 DKK

Likviditetsgrad

124 %

+6%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

-77%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.152’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

2.030’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.117’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.030’
  -1.914’
  -8’
  -
  108’
  0
  -1’
  -
  -1’
  107’
  -
  107’
  -25’
  82’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  22’
  14’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  36’
  475’
  10’
  -
  4’
  627’
  1.117’
  1.152’
  50’
  198’
  -
  -
  248’
  -
  248’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  210’
  -
  904’
  1.152’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PioVin ApS 04.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bagerstræde 2 · DK-1617 København V 28.02.2019
Hf. Engvang 93 · DK-2300 København S 04.08.2017 27.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 20.05.2019
472500 Detailhandel med drikkevarer 04.08.2017 19.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-24 24.03.2023
2020-04-28 28.04.2020 23.03.2023
2017-10-09 09.10.2017 27.04.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.004 DKK 05.05.2020
50.001 DKK 04.08.2017 04.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening 28.04.2020
Virksomheden tegnes af en direktør. 04.08.2017 21.04.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anders Lindegaard Højrup 28.04.2020
Jesper Christensen 28.04.2020

Direktører

Navn Fra Til
Philip Frederik Frandsen 24.03.2023
Jesper Christensen 28.04.2020
Jesper Christensen 28.04.2020 24.03.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Philip Frederik Frandsen 30.09.2021
Kaare Grann Knudsen 04.08.2017 29.09.2021
Anders Lindegaard Højrup 04.08.2017 29.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PioVin ApS

Bagerstræde 2
1617 København V

CVR

38833545

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. august 2017

P-nummer

1022722189

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

563000
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper@livenation.dk

Telefon

51340340

Hjemmeside

-

Formål

At drive kaffe- og vinbar samt vinbutik på Vesterbro. Der bliver solgt snacks og charcuterie i baren. Dertil beskæftiger virksomheden sig med import af kvalitetsvin fra små producenter i Europa, samt afholdes af kulturelle events.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening

Registeret kapital

50.004 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

17

Reklamebeskyttelse

Ja