INCA adm. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2017
 • CVR 38833308

Virksomheden INCA adm. ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 1. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 297.919 DKK, mens den i 2021 var på 355.127 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 12.767 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af René Ladefoged Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13’ DKK

-20%

Egenkapital

85’ DKK

+18%

Omsætning

760’ DKK

-20%

Resultat før skat

16’ DKK

-20%

Årets resultat

202212.767 DKK
202115.955 DKK
20205.963 DKK
20190 DKK
2018-150.412 DKK

Likviditetsgrad

115 %

+15%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

-58%
Svag

Soliditetsgrad

24 %

-21%
God

Overskudsgrad

3 %

-21%
Svag

Balance

360’ DKK

+50%

Bruttofortjeneste

298’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

317’ DKK

+112%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  760’
  298’
  -
  -48’
  462’
  20’
  -
  -3’
  -
  -3’
  16’
  -
  16’
  -4’
  13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  84’
  -
  42’
  2’
  317’
  360’
  50’
  35’
  -
  -
  85’
  -
  85’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  209’
  -
  275’
  360’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INCA adm. ApS 31.12.2019
INCA Portsystemer ApS 22.08.2019 30.12.2019
SK Land ApS 01.08.2017 21.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hospitalsgade 10 · DK-8900 Randers C 29.06.2022
Hospitalsgade 10 · DK-8900 Randers C 20.06.2022 28.06.2022
Haraldsvej 60 · DK-8960 Randers SØ 27.10.2020 19.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 20.07.2020
467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 22.08.2019 19.07.2020
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.08.2017 21.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-31 31.12.2019
2019-08-22 22.08.2019 30.12.2019
2018-10-18 18.10.2018 21.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.12.2019
200.200 DKK 18.10.2018 18.12.2019
50.000 DKK 01.08.2017 17.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 22.08.2019
Selskabet tegnes af selskabets samlede direktion. 01.08.2017 21.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
René Ladefoged Jensen 31.12.2019
Gerda Halvorsen Jensen 22.08.2019 31.12.2019
Solveig Rasmussen 01.08.2017 22.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Ladefoged Jensen 31.12.2019
Gerda Halvorsen Jensen 28.06.2019 31.12.2019
Solveig Rasmussen 01.08.2017 28.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INCA adm. ApS

Hospitalsgade 10
8900 Randers C

CVR

38833308

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2017

P-nummer

1022721948

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

inca@inca.dk

Telefon

73707020

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive produktions-, handels-, service-, finansierings- og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-