Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. aug. 2017
 • CVR 38833030

Virksomheden Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 2. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 51.060 DKK, mens den i 2020 var på 322.362 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -138.462 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Vivian Peiders.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-138’ DKK

-165%

Egenkapital

-361’ DKK

-43%

Omsætning

-

Resultat før skat

-177’ DKK

-164%

Årets resultat

2021-138.462 DKK
2020214.468 DKK
201957.649 DKK
2018-534.445 DKK

Likviditetsgrad

38 %

-15%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-25 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-53 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

676’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

51’ DKK

-84%

Gældsforpligtelser

1.037’ DKK

+35%

Tilgodehavende

266’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  51’
  -215’
  -4’
  -
  -168’
  -
  -9’
  -
  -9’
  -177’
  -
  -177’
  -39’
  -138’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  410’
  410’
  410’
  -
  21’
  -
  46’
  88’
  266’
  676’
  40’
  -401’
  -
  -
  -361’
  -
  -361’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  326’
  -
  -
  410’
  -
  -
  301’
  710’
  676’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS 22.09.2021
Kontorfællesskabet Concilio & Co IVS 02.08.2017 21.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hellerupvej 5 · DK-2900 Hellerup 09.05.2023
Hans Bekkevolds Alle 7 · DK-2900 Hellerup 30.04.2018 08.05.2023
Valkendorfsgade 16 · DK-1151 København K 02.08.2017 29.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 02.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-22 22.09.2021
2017-08-02 02.08.2017 21.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.09.2021
10.000 DKK 02.08.2017 21.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 02.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Vivian Peiders 02.08.2017
Eva Tofteberg Persson 02.08.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
VP Sparkling Holding ApS 02.08.2017
Cleocolum Holding ApS 02.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eva Tofteberg Persson 02.08.2017
Vivian Peiders 02.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kontorfællesskabet Concilio & Co ApS

Hellerupvej 5
2900 Hellerup

CVR

38833030

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. august 2017

P-nummer

1022721506

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Concilio & Co ApS

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

33433333

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at leje og fremleje lokaler med henblik på drift af kontorfællesskab samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller