Jysk Port ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2017
 • CVR 38830848

Virksomheden Jysk Port ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer" og har adresse i Randers NØ. De blev etableret i 1. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 119.915 DKK, mens den i 2021 var på 100.040 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 73.710 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af John Skjødt Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

74’ DKK

+5%

Egenkapital

126’ DKK

+140%

Omsætning

-

Resultat før skat

111’ DKK

+23%

Årets resultat

202273.710 DKK
202170.416 DKK
20203.070 DKK
2019-23.015 DKK
2018-177.000 DKK

Likviditetsgrad

127 %

+20%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

21 %

+18%
God

Soliditetsgrad

24 %

+131%
God

Overskudsgrad

-

Balance

535’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

120’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

520’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  120’
  -
  -8’
  -
  112’
  -
  -1’
  -
  -1’
  111’
  -
  111’
  -37’
  74’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  15’
  100’
  137’
  -
  -
  282’
  520’
  535’
  179’
  -53’
  -
  -
  126’
  -
  126’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  -
  408’
  535’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jysk Port ApS 24.06.2020
38830848 ApS 26.05.2020 23.06.2020
RS Maskinforretning ApS 10.04.2019 25.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skalmstrupvej 4 · DK-8930 Randers NØ 24.06.2020
Viborgvej 102 · DK-8920 Randers NV 03.06.2020 23.06.2020
Pederstrup Bygade 28 · DK-8560 Kolind 10.04.2019 02.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 24.06.2020
476420 Cykel- og knallertforretninger 06.05.2019 23.06.2020
952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 10.04.2019 05.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-24 24.06.2020
2020-05-26 26.05.2020 23.06.2020
2019-04-10 10.04.2019 25.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
179.000 DKK 04.09.2018
50.000 DKK 01.08.2017 03.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 10.04.2019
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 01.08.2017 09.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
John Skjødt Hansen 24.06.2020
Hans Per Rasmus Kristensen 10.04.2019 24.06.2020
Ole Kannerup Rasmussen 01.08.2017 10.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Skjødt Hansen 24.06.2020
René Ladefoged Jensen 25.05.2020 24.06.2020
Hans Per Rasmus Kristensen 10.04.2019 25.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jysk Port ApS

Skalmstrupvej 4
8930 Randers NØ

CVR

38830848

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2017

P-nummer

1022718661

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Lockhart Øst ApS

Branchekode

467310
Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive produktions-, handels-, service.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-