My Company Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. aug. 2017
 • CVR 38830481

Virksomheden My Company Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 2. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.500 DKK, mens den i 2022 var på -2.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 651.927 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

652’ DKK

+43%

Egenkapital

2.506’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

652’ DKK

+43%

Årets resultat

2023651.927 DKK
2022456.729 DKK
2021271.118 DKK
2020227.727 DKK
2019375.038 DKK
2018379.009 DKK
201772.966 DKK

Likviditetsgrad

483 %

+49%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.686’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

873’ DKK

+74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  5’
  -6’
  656’
  655’
  652’
  -
  652’
  0
  652’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.813’
  -
  -
  1.813’
  1.813’
  -
  -
  600’
  -
  100’
  873’
  2.686’
  50’
  1.247’
  122’
  -
  2.506’
  -
  2.506’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  41’
  181’
  2.686’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
My Company Holding ApS 01.01.2023
John Harmsen Holding ApS 02.08.2017 31.12.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Skarøvænget 5 · DK-5500 Middelfart 24.03.2022
Præstekærvej 18 · DK-4600 Køge 13.09.2017 23.03.2022
Assensvej 295 · DK-5642 Millinge 02.08.2017 12.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-01 01.01.2023
2017-08-02 02.08.2017 31.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
John Bratteng Happy Harmsen 02.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Bratteng Happy Harmsen 02.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

My Company Holding ApS

Skarøvænget 5
5500 Middelfart

CVR

38830481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. august 2017

P-nummer

1022717991

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

john@johnharmsen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-