MP GRÆS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jul. 2017
 • CVR 38828886

Virksomheden MP GRÆS ApS befinder sig i branchen "Landskabspleje" og har adresse i Spøttrup. De blev etableret i 31. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -60.454 DKK, mens den i 2021 var på -72.480 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.624 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-62’ DKK

+19%

Egenkapital

-98’ DKK

-172%

Omsætning

73’ DKK

Resultat før skat

-62’ DKK

+18%

Årets resultat

2022-61.624 DKK
2021-75.883 DKK
2020-17.626 DKK
20195.142 DKK
201820.287 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-183 %

+24%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-289 %

-154%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-85 %

Ikke tilfredsst.

Balance

34’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-60’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  73’
  -60’
  -1’
  -
  -
  -62’
  -
  -
  -
  -
  -62’
  -
  -62’
  0
  -62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  2’
  -
  12’
  0
  14’
  34’
  40’
  -138’
  -
  -
  -98’
  -
  -98’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  12’
  0
  131’
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MP GRÆS ApS 15.10.2021
MP GRÆS IVS 31.07.2017 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rettrupvej 2 · DK-7860 Spøttrup 31.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
813000 Landskabspleje 31.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2017-07-31 31.07.2017 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
100 DKK 31.07.2017 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mads Primdal 31.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MP GRÆS ApS

Rettrupvej 2
7860 Spøttrup

CVR

38828886

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. juli 2017

P-nummer

1022716332

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

813000
Landskabspleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed inden for græs- og haveanlæg samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-