PH-Investment Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jul. 2017
 • CVR 38827596

Virksomheden PH-Investment Aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 27. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.069 DKK, mens den i 2022 var på -3.997 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 230.248 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

230’ DKK

+166%

Egenkapital

1.249’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

232’ DKK

+154%

Årets resultat

2023230.248 DKK
202286.559 DKK
202163.093 DKK
2020223.693 DKK
201962.488 DKK
2018-112 DKK

Likviditetsgrad

9.298 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.257’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

763’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  12’
  -8’
  -
  3’
  232’
  -
  232’
  -2’
  230’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  495’
  -
  -
  495’
  495’
  -
  -
  189’
  -
  199’
  763’
  1.257’
  272’
  860’
  118’
  -
  1.249’
  -
  1.249’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  1.257’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PH-Investment Aps 27.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hindbærvej 3 · DK-9000 Aalborg 27.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-06 06.12.2019
2018-11-29 29.11.2018 05.12.2019
2017-07-27 27.07.2017 28.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
271.707 DKK 06.12.2019
50.000 DKK 27.07.2017 05.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 27.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Poul Henning Korgaard Poulsen 27.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Henning Korgaard Poulsen 27.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PH-Investment Aps

Hindbærvej 3
9000 Aalborg

CVR

38827596

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juli 2017

P-nummer

1022714690

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

poul@output-automation.dk

Telefon

20922427

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje og investerer i andre virksomheder, samt bygninger og lejligheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

271.707 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-