JOJATI Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. apr. 2017
 • CVR 38827316

Virksomheden JOJATI Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 25. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -41.585 DKK, mens den i 2021 var på -25.994 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -86.637 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-87’ DKK

-428%

Egenkapital

1.163’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-111’ DKK

-430%

Årets resultat

2022-86.637 DKK
2021-16.409 DKK
2020238.091 DKK
201913.522 DKK
2018-21.651 DKK
2017-2.125 DKK

Likviditetsgrad

23.354 %

-7%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.168’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-42’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.168’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -42’
  -
  -
  -
  -
  33’
  -102’
  -
  -69’
  -111’
  -
  -111’
  -24’
  -87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.021’
  1.168’
  1.168’
  50’
  1.113’
  -
  -
  1.163’
  -
  1.163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  1.168’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JOJATI Invest ApS 25.04.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Jyllands Alle 7 · DK-7700 Thisted 25.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.04.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-25 25.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 25.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Heine Lars Vangsgaard 25.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Heine Lars Vangsgaard 25.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JOJATI Invest ApS

Jyllands Alle 7
7700 Thisted

CVR

38827316

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. april 2017

P-nummer

1022714399

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingselskabsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-