AB Boligrådgivning Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jul. 2017
 • CVR 38826530

Virksomheden AB Boligrådgivning Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København NV. De blev etableret i 24. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.680 DKK, mens den i 2021 var på -9.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.590.603 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.591’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.853’ DKK

+607%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.542’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.590.603 DKK
202196.397 DKK
2020151.385 DKK
2019-224.750 DKK
2018189.037 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

75 %

+733%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.473’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.473’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  2.157’
  -
  -
  2.157’
  1.542’
  -
  1.542’
  -48’
  1.591’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  186’
  -
  611’
  2.473’
  2.473’
  50’
  1.803’
  -
  -
  1.853’
  -
  1.853’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  620’
  -
  2.473’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AB Boligrådgivning Holding ApS 11.08.2021
AB-Boligraad ApS 24.07.2017 10.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidkildevej 54A · DK-2400 København NV 24.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-11 11.08.2021
2017-07-24 24.07.2017 10.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 24.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jan Holm Møller 24.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Holm Møller 24.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AB Boligrådgivning Holding ApS

Hvidkildevej 54
2400 København NV

CVR

38826530

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juli 2017

P-nummer

1022713481

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-