DLCS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2017
 • CVR 38826034

Virksomheden DLCS Holding ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Egå. De blev etableret i 1. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 130.716 DKK, mens den i 2020 var på 84.217 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 663.652 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

664’ DKK

+179%

Egenkapital

3.028’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

684’ DKK

+176%

Årets resultat

2021663.652 DKK
2020237.860 DKK
2019596.227 DKK
2018356.323 DKK
2017311.650 DKK

Likviditetsgrad

201 %

-29%
God

Afkastningsgrad

3 %

+43%
Svag

Soliditetsgrad

88 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.431’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

131’ DKK

+55%

Gældsforpligtelser

402’ DKK

+21%

Tilgodehavende

280’ DKK

+58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  131’
  -
  -27’
  -
  103’
  -
  -9’
  590’
  581’
  684’
  -
  684’
  -
  664’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  1.292’
  1.829’
  -
  -
  1.859’
  3.151’
  -
  -
  -
  6’
  94’
  280’
  3.431’
  50’
  2.526’
  114’
  -
  3.028’
  -
  3.028’
  -
  -
  264’
  -
  -
  -
  264’
  74’
  -
  -
  -
  -
  54’
  139’
  3.431’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DLCS Holding ApS 01.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Egå Møllevej 5 · DK-8250 Egå 14.10.2019
Egå Møllevej 5 · DK-8250 Egå 01.08.2017 13.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 16.11.2018
642010 Finansielle holdingselskaber 01.08.2017 15.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-16 16.11.2018
2017-08-01 01.08.2017 15.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 01.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Marccho Storm Simmonsen 01.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marccho Storm Simmonsen 01.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DLCS Holding ApS

Egå Møllevej 5
8250 Egå

CVR

38826034

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2017

P-nummer

1022713066

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i kapitalandele, ejendomme og værdipapirer samt andre aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-