Alsø Sportsbyg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jul. 2017
 • CVR 38807080

Virksomheden Alsø Sportsbyg ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 20. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 481.161 DKK, mens den i 2021 var på 601.797 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.672 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Michael Bjarke Schiønning.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

+25%

Egenkapital

-13’ DKK

+81%

Omsætning

3.442’ DKK

-3%

Resultat før skat

70’ DKK

+25%

Årets resultat

202254.672 DKK
202143.809 DKK
202058.600 DKK
2019-87.388 DKK
2018-142.938 DKK

Likviditetsgrad

47 %

+21%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

-77%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1 %

+85%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

2 %

-70%
Svag

Balance

990’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

481’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

467’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  3.442’
  481’
  -410’
  -
  2.961’
  72’
  -
  -1’
  -
  -1’
  70’
  -
  70’
  -15’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  523’
  -
  523’
  -
  -
  -
  -
  523’
  5’
  213’
  -
  -
  193’
  467’
  990’
  63’
  -75’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  647’
  -
  1.002’
  990’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alsø Sportsbyg ApS 13.07.2023
Anton & Co ApS 20.07.2017 12.07.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Blankager 59 · DK-2620 Albertslund 21.08.2018
Høje Taastrup Boulevard 17 · DK-2630 Taastrup 23.11.2017 20.08.2018
Høje Taastrup Boulevard 17 · DK-2630 Taastrup 20.07.2017 22.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 20.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-07-13 13.07.2023
2017-07-20 20.07.2017 12.07.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
62.500 DKK 20.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør. 29.11.2020
Selskabet tegnes af en direktør 20.07.2017 15.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Michael Bjarke Schiønning 10.11.2021
Jane Markussen 19.11.2020 10.11.2021
Jane Markussen 20.07.2017 15.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jane Markussen 20.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alsø Sportsbyg ApS

Blankager 59
2620 Albertslund

CVR

38807080

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juli 2017

P-nummer

1022689912

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476410
Forhandlere af sports- og campingudstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at handelsvirksomhed, herunder salg af idrætsudstyr samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

62.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-