Arig Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2017
 • CVR 38805509

Virksomheden Arig Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 22. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.500 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 85.048 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

85’ DKK

-35%

Egenkapital

1.456’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

83’ DKK

-35%

Årets resultat

202285.048 DKK
2021130.667 DKK
2020-41.284 DKK
2019-27.045 DKK
201856.643 DKK
201791.843 DKK

Likviditetsgrad

52 %

+1%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.885’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

221’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -10’
  3’
  -7’
  83’
  -
  83’
  -2’
  85’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.664’
  -
  -
  1.664’
  1.664’
  -
  -
  185’
  -
  10’
  221’
  1.885’
  50’
  1.027’
  -
  -
  1.456’
  -
  1.456’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  278’
  -
  -
  -
  5’
  -
  429’
  1.885’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Arig Holding ApS 22.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Havremarksvej 18 · DK-2605 Brøndby 22.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 22.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-22 22.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 22.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Riggelsen 22.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Riggelsen 22.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Arig Holding ApS

Havremarksvej 18
2605 Brøndby

CVR

38805509

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2017

P-nummer

1022686069

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Andreas@globalmontage.dk

Telefon

70235513

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-