Peter Holm Invest IVS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • IVS
 • Etableret 7. jul. 2017
 • CVR 38803972

Virksomheden Peter Holm Invest IVS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 7. juli 2017 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 0 DKK, mens den i 2019 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Peter Holm Invest IVS 07.07.2017 18.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Drewsensvej 4 · DK-5000 Odense C 07.07.2017 18.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 07.07.2017 18.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-07 07.07.2017 18.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1 DKK 07.07.2017 18.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 07.07.2017 14.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Holm 07.07.2017 18.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Peter Holm Invest IVS

Drewsensvej 4
5000 Odense C

CVR

38803972

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

7. juli 2017

P-nummer

1022682985

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

1 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-