Unbeat Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jul. 2017
 • CVR 38800299

Virksomheden Unbeat Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 18. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.441 DKK, mens den i 2022 var på -2.768 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 260.614 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

261’ DKK

+20%

Egenkapital

337’ DKK

+62%

Omsætning

-

Resultat før skat

261’ DKK

+20%

Årets resultat

2023260.614 DKK
2022217.693 DKK
2021562.942 DKK
2020509.312 DKK
2019260.426 DKK
2018205.417 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

3.101 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-66%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+116%
God

Overskudsgrad

-

Balance

348’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

348’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  261’
  -
  261’
  -
  261’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  348’
  348’
  40’
  297’
  -
  -
  337’
  -
  337’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  348’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Unbeat Holding ApS 14.04.2020
Unbeat Holding IVS 18.07.2017 13.04.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Edisonsvej 12 · DK-1856 Frederiksberg C 18.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-04-14 14.04.2020
2017-07-18 18.07.2017 13.04.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.04.2020
1 DKK 18.07.2017 13.04.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Schmidt 01.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Schmidt 01.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Unbeat Holding ApS

Edisonsvej 12
1856 Frederiksberg C

CVR

38800299

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juli 2017

P-nummer

1022675288

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jacob.schmidt@live.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsesn skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-