Johann Müller Holding ApS

OPLØST EFTER FUSION
 • APS
 • Etableret 11. jul. 2017
 • CVR 38799932

Virksomheden Johann Müller Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 11. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.875 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 425.207 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

425’ DKK

-16%

Egenkapital

2.180’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

423’ DKK

-16%

Årets resultat

2022425.207 DKK
2021507.331 DKK
2020215.895 DKK
2019172.091 DKK
2018247.454 DKK
201766.809 DKK

Likviditetsgrad

94 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.306’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

119’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -4’
  434’
  430’
  423’
  -
  423’
  -
  425’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.187’
  -
  -
  2.187’
  2.187’
  -
  -
  -
  -
  1’
  119’
  2.306’
  50’
  490’
  -
  -
  2.180’
  -
  2.180’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  104’
  -
  -
  -
  5’
  -
  126’
  2.306’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Johann Müller Holding ApS 11.07.2017 24.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Drosselvej 20 · DK-2000 Frederiksberg 11.07.2017 24.11.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.07.2017 24.11.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-11 11.07.2017 24.11.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.07.2017 24.11.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.07.2017 24.11.2023

Direktører

Navn Fra Til
Johannes Hendrik Müller 11.07.2017
Johannes Hendrik Müller 11.07.2017 24.11.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johannes Hendrik Müller 11.07.2017
Johannes Hendrik Müller 11.07.2017 24.11.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Johann Müller Holding ApS

Drosselvej 20
2000 Frederiksberg

CVR

38799932

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juli 2017

P-nummer

1022674222

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-