Klosterdal Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jul. 2017
 • CVR 38798871

Virksomheden Klosterdal Aps befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Gjern. De blev etableret i 11. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -27.932 DKK, mens den i 2022 var på 344.456 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -234.302 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Knud Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-234’ DKK

+96%

Egenkapital

4.200’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-234’ DKK

+96%

Årets resultat

2023-234.302 DKK
2022-5.469.279 DKK
20218.859.384 DKK
2020149.298 DKK
201974.642 DKK
2018770.407 DKK

Likviditetsgrad

237 %

+168%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-36%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.073’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-28’ DKK

-108%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.431’ DKK

+365%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -28’
  -1’
  -
  -
  -29’
  -163’
  -42’
  -
  -205’
  -234’
  -
  -234’
  -
  -234’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.642’
  1.642’
  -
  -
  -
  0
  4.415’
  4.431’
  6.073’
  50’
  4.150’
  -
  -
  4.200’
  -
  4.200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  1.873’
  6.073’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klosterdal Aps 11.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tvilumvej 27 · DK-8883 Gjern 11.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 11.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-11 11.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 18.12.2018
Virksomheden tegnes af Knud Andersen eller af alle direktørerne i forening 11.07.2017 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Knud Andersen 01.08.2017 29.11.2018
Knud Andersen 01.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marie Katrine Bech Andersen 26.03.2019
Rasmus Bech Andersen 26.03.2019
Anne Sofie Bech Andersen 26.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klosterdal Aps

Tvilumvej 27
8883 Gjern

CVR

38798871

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juli 2017

P-nummer

1022671932

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

knudogkirsten@energipost.dk

Telefon

22235060

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-