Pawlik Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2017
 • CVR 38795457

Virksomheden Pawlik Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stensved. De blev etableret i 14. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.000 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.893 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+76%

Egenkapital

-26’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+27%

Årets resultat

2023-3.893 DKK
2022-16.391 DKK
2021-21.113 DKK
202013.564 DKK
2019-46.480 DKK
2018-1.950 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -76’
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pawlik Holding ApS 14.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbrynet 2 · DK-4773 Stensved 14.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 14.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-14 14.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
John Pawlik 14.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Pawlik 14.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pawlik Holding ApS

Skovbrynet 2
4773 Stensved

CVR

38795457

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2017

P-nummer

1022663077

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer, investering i ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-