Virian ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jul. 2017
 • CVR 38793993

Virksomheden Virian ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København S. De blev etableret i 13. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.756 DKK, mens den i 2022 var på -7.167 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.756 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+8%

Egenkapital

22’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

+8%

Årets resultat

2023-7.756 DKK
2022-8.453 DKK
2021-11.700 DKK
2020-11.819 DKK
2019-10.898 DKK
201821.461 DKK

Likviditetsgrad

302 %

-22%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

67 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

32’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  32’
  32’
  40’
  -35’
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  11’
  32’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Virian ApS 03.01.2022
Syrkis ApS 19.07.2021 02.01.2022
Syrkis IVS 13.07.2017 18.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rued Langgaards Vej 12 · DK-2300 København S 05.07.2022
Refshalevej 155F · DK-1432 København K 21.09.2021 04.07.2022
Abel Cathrines Gade 1 · DK-1654 København V 13.07.2017 20.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 13.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-03 03.01.2022
2021-07-12 12.07.2021 02.01.2022
2020-09-20 20.09.2020 11.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.07.2021
1.000 DKK 13.07.2017 18.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.07.2021
Virksomheden tegnes af den administrerende direktør alene 13.07.2017 22.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Noah Brunken Syrkis 12.07.2021
Noah Brunken Syrkis 13.07.2017 22.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Noah Brunken Syrkis 13.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Virian ApS

Rued Langgaards Vej 12
2300 København S

CVR

38793993

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juli 2017

P-nummer

1022660043

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Syrkis ApS
 • Virian Project ApS
 • Virian Report ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

virian@syrkis.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel, service og udvikling samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-