T S Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2017
 • CVR 38793489

Virksomheden T S Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Græsted. De blev etableret i 30. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 27.089 DKK, mens den i 2022 var på 29.013 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 482.509 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

483’ DKK

+416%

Egenkapital

1.366’ DKK

+55%

Omsætning

-

Resultat før skat

487’ DKK

+428%

Årets resultat

2023482.509 DKK
2022-152.717 DKK
2021519.572 DKK
2020-196.097 DKK
201925.559 DKK
20183.397 DKK
201726.462 DKK

Likviditetsgrad

254 %

-52%
God

Afkastningsgrad

1 %

-37%
Svag

Soliditetsgrad

80 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.716’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

27’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

350’ DKK

+19%

Tilgodehavende

310’ DKK

+30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  27’
  -
  -6’
  -
  21’
  0
  -8’
  474’
  466’
  487’
  -
  487’
  -4’
  483’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  568’
  838’
  -
  -
  838’
  1.406’
  -
  -
  -
  -
  216’
  310’
  1.716’
  51’
  1.257’
  -
  -
  1.366’
  -
  1.366’
  -
  -
  228’
  -
  -
  -
  228’
  3’
  21’
  -
  -
  -
  -
  122’
  1.716’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T S Holding ApS 30.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Valbyvej 25A · DK-3230 Græsted 30.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-01 01.01.2019
2017-06-30 30.06.2017 31.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 01.01.2019
50.000 DKK 30.06.2017 31.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 30.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Sørensen 30.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Sørensen 30.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T S Holding ApS

Valbyvej 25
3230 Græsted

CVR

38793489

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2017

P-nummer

1022659282

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

at investere i ejendomme og værdipapirer samt at fungere som holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-