Fole Nybyg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2017
 • CVR 38792296

Virksomheden Fole Nybyg ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Gram. De blev etableret i 1. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 563.813 DKK, mens den i 2021 var på 210.409 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 97.035 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97’ DKK

+178%

Egenkapital

163’ DKK

+148%

Omsætning

-

Resultat før skat

187’ DKK

+241%

Årets resultat

202297.035 DKK
2021-124.568 DKK
202051.812 DKK
201993.431 DKK
2018-5.055 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+188%
Svag

Soliditetsgrad

2 %

+139%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

10.226’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

564’ DKK

+168%

Gældsforpligtelser

10.064’ DKK

+3%

Tilgodehavende

3’ DKK

-99%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  564’
  -
  -215’
  -
  349’
  -
  -162’
  -
  -162’
  187’
  -
  187’
  -90’
  97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  10.223’
  -
  -
  -
  -
  10.223’
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  10.226’
  50’
  113’
  -
  -
  163’
  -
  163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.239’
  838’
  -
  1.358’
  -
  132’
  -
  4.825’
  10.226’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fole Nybyg ApS 01.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Præstegårdsvej 11 · DK-6510 Gram 06.11.2017
Præstegårdsvej 11 · DK-6510 Gram 01.07.2017 05.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-01 01.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 01.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Henning Beyer 01.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Birk Holst 01.07.2017
Henning Beyer 01.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fole Nybyg ApS

Præstegårdsvej 11
6510 Gram

CVR

38792296

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2017

P-nummer

1022657670

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

folenybyg@gmail.com

Telefon

29732399

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed, køb, salg og udlejning af ejendomme, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-