Senseable ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2017
 • CVR 38789902

Virksomheden Senseable ApS befinder sig i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik" og har adresse i København S. De blev etableret i 3. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -63.513 DKK, mens den i 2022 var på 3.592 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -73.605 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-74’ DKK

< -999%

Egenkapital

-79’ DKK

< -999%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-74’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-73.605 DKK
20223.297 DKK
2021-61.027 DKK
2020407 DKK
2019-42 DKK
20181.650 DKK

Likviditetsgrad

15 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-516 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-555 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-64’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

+171%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -64’
  -
  -10’
  64’
  -74’
  -
  0
  -
  0
  -74’
  -
  -74’
  -
  -74’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  14’
  50’
  -129’
  -
  -
  -79’
  -
  -79’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  94’
  -
  -
  -
  -
  -
  94’
  14’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Senseable ApS 03.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hellasvej 12 · DK-2300 København S 03.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 03.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-03 03.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 01.12.2018
Virksomheden tegnes af den samlede  direktion. 03.07.2017 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Steen Korre Andersen 01.12.2018
Jesper Steen Korre Andersen 03.07.2017 01.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Steen Korre Andersen 03.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Senseable ApS

Hellasvej 12
2300 København S

CVR

38789902

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2017

P-nummer

1022653330

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

721900
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

getintouch@senseable.dk

Telefon

24671284

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udvikling af drone relaterede teknologier til brug i forbindelse med klima- og miljøundersøgelser, landbrug og overvågning samt systemer til integrering af droner i civilt luftrum.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-