Hanne Risgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2017
 • CVR 38789716

Virksomheden Hanne Risgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ranum. De blev etableret i 30. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -45.555 DKK, mens den i 2021 var på -33.276 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.336.975 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15.337’ DKK

-176%

Egenkapital

4.743’ DKK

-76%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15.337’ DKK

-176%

Årets resultat

2022-15.336.975 DKK
202120.152.308 DKK
2020-74.602 DKK
2019-30.897 DKK
2018-11.407 DKK
2017-5.820 DKK

Likviditetsgrad

2.256 %

-42%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-469%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.963’ DKK

-76%

Bruttofortjeneste

-46’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.963’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -46’
  -
  -
  -
  -46’
  124’
  -15.415’
  -
  -15.291’
  -15.337’
  -
  -15.337’
  -
  -15.337’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.013’
  40’
  4.963’
  4.963’
  50’
  4.693’
  -
  -
  4.743’
  -
  4.743’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  -
  191’
  220’
  4.963’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hanne Risgaard Holding ApS 30.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Livøvej 96B · DK-9681 Ranum 19.07.2022
Livøvej 96B · DK-9681 Ranum 11.04.2022 18.07.2022
Ramshule 65 · DK-9640 Farsø 26.02.2020 10.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-30 30.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. 30.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Hanne Risgaard-Nielsen 30.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanne Risgaard-Nielsen 30.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hanne Risgaard Holding ApS

Livøvej 96
9681 Ranum

CVR

38789716

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2017

P-nummer

1022653187

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hanne@risgaard-nielsen.dk

Telefon

22444666

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, investering og aktiebesiddelse samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-