Tomorrow & Co. ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2017
 • CVR 38783432

Virksomheden Tomorrow & Co. ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 4. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -22.952 DKK, mens den i 2021 var på -17.442 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.829 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

-31%

Egenkapital

61’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-24’ DKK

-31%

Årets resultat

2022-23.829 DKK
2021-18.167 DKK
2020-38.132 DKK
2019-381.744 DKK
2018647.966 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

84’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -24’
  -
  -24’
  -
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  84’
  50’
  11’
  -
  -
  61’
  -
  61’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  23’
  84’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tomorrow & Co. ApS 04.07.2017 29.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Skt. Pauls Gade 7A · DK-8000 Aarhus C 04.09.2019 29.11.2023
Hans Broges Gade 12 · DK-8000 Aarhus C 04.07.2017 03.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.08.2017 29.11.2023
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 04.07.2017 06.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-19 19.06.2019 29.11.2023
2019-06-17 17.06.2019 18.06.2019
2017-07-04 04.07.2017 16.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.07.2017 29.11.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 10.12.2018 29.11.2023
Selskabet tegnes af 1 direktør. 04.07.2017 28.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Martin Axel Nielsen 10.12.2018
Martin Axel Baumann 10.12.2018
Martin Axel Baumann 10.12.2018 29.11.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Axel Baumann 04.07.2017
Martin Axel Nielsen 04.07.2017
Martin Axel Baumann 04.07.2017 29.11.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tomorrow & Co. ApS

Skt. Pauls Gade 7
8000 Aarhus C

CVR

38783432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2017

P-nummer

1022641685

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Martin Axel Holding ApS
 • The Tomorrow Co. ApS
 • The Tomorrow Company ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive formueforvaltning

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller