Furbo Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2017
 • CVR 38771833

Virksomheden Furbo Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 4. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.635 DKK, mens den i 2022 var på -6.510 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.698 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

+2%

Egenkapital

105’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

53’ DKK

+2%

Årets resultat

202354.698 DKK
202253.788 DKK
202138.674 DKK
20209.863 DKK
2019-30.436 DKK
2018-12.670 DKK

Likviditetsgrad

401 %

+28%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

126’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

86’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  0
  0
  60’
  60’
  53’
  -
  53’
  -1’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  65’
  86’
  126’
  50’
  1’
  54’
  -
  105’
  -
  105’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  -
  3’
  -
  22’
  126’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Furbo Invest ApS 04.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Porcelænshaven 5A · DK-2000 Frederiksberg 04.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-04 04.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 04.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jan Furbo 04.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Furbo 04.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Furbo Invest ApS

Porcelænshaven 5
2000 Frederiksberg

CVR

38771833

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2017

P-nummer

1022620262

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-