Hamster Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2017
 • CVR 38767771

Virksomheden Hamster Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 29. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

110’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20220 DKK
2021-5.905 DKK
2020-9.500 DKK
2019131.396 DKK
2018-1.250 DKK
2017-5.000 DKK

Likviditetsgrad

623 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

131’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

131’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  131’
  131’
  131’
  40’
  70’
  -
  -
  110’
  -
  110’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  5’
  21’
  131’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hamster Holding ApS 09.10.2021
Hamster Holding IVS 29.06.2017 08.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Holtevej 139 · DK-2970 Hørsholm 28.11.2022
Tagesmindevej 5 · DK-2820 Gentofte 29.06.2017 27.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-09 09.10.2021
2017-06-29 29.06.2017 08.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.10.2021
1 DKK 29.06.2017 08.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Eva Nabi Christiansen 29.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eva Nabi Christiansen 29.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hamster Holding ApS

Gammel Holtevej 139
2970 Hørsholm

CVR

38767771

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2017

P-nummer

1022614297

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt formueforvaltning samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-