NutCase Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2017
 • CVR 38767739

Virksomheden NutCase Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellebæk. De blev etableret i 26. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -156.439 DKK, mens den i 2021 var på 35.527 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.056 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Andreas Ørndrup Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-102%

Egenkapital

1.783’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-64’ DKK

-107%

Årets resultat

2022-13.056 DKK
2021855.631 DKK
2020701.404 DKK
2019828.218 DKK
2018616.543 DKK
2017145.680 DKK

Likviditetsgrad

450 %

-56%
God

Afkastningsgrad

-7 %

-587%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.273’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-156’ DKK

-540%

Gældsforpligtelser

491’ DKK

+18%

Tilgodehavende

741’ DKK

+30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -156’
  -
  -
  -
  -156’
  11’
  -86’
  300’
  225’
  -64’
  -
  -64’
  -51’
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.532’
  -
  -
  -
  -
  1.532’
  -
  -
  -
  -
  489’
  741’
  2.273’
  50’
  1.733’
  -
  -
  1.783’
  -
  1.783’
  -
  -
  326’
  -
  -
  -
  326’
  16’
  22’
  -
  -
  11’
  -
  165’
  2.273’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NutCase Holding ApS 26.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Sveasvej 22 · DK-3150 Hellebæk 05.09.2019
Daugløkke Ege 37 · DK-3050 Humlebæk 23.01.2018 04.09.2019
Nivå Strandpark 19 · DK-2990 Nivå 26.06.2017 22.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-26 26.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 18.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 26.06.2017 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Ørndrup Jensen 18.12.2018
Andreas Ørndrup Jensen 26.06.2017 30.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Ørndrup Jensen 26.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NutCase Holding ApS

Sveasvej 22
3150 Hellebæk

CVR

38767739

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2017

P-nummer

1022614025

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • AØJ Holding 2017 ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i kapitalandele og handel med værdipapirer.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-