Birgit Øllgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2017
 • CVR 38763849

Virksomheden Birgit Øllgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 25. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.066 DKK, mens den i 2021 var på -5.420 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 289.137 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

289’ DKK

-12%

Egenkapital

1.587’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

289’ DKK

-12%

Årets resultat

2022289.137 DKK
2021329.443 DKK
2020471.206 DKK
2019349.246 DKK
2018377.496 DKK

Likviditetsgrad

27 %

+391%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.638’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

+414%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  289’
  -
  289’
  -
  289’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.624’
  1.624’
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  1.638’
  50’
  1.337’
  200’
  -
  1.587’
  -
  1.587’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  52’
  1.638’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Birgit Øllgaard Holding ApS 25.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tranegårdsvej 36 · DK-2900 Hellerup 25.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-25 25.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 25.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Birgit Øllgaard 01.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birgit Øllgaard 01.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Birgit Øllgaard Holding ApS

Tranegårdsvej 36
2900 Hellerup

CVR

38763849

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2017

P-nummer

1022607851

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-