DPM Holding Skærbæk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2017
 • CVR 38763180

Virksomheden DPM Holding Skærbæk ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skærbæk. De blev etableret i 3. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 935.998 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

936’ DKK

+19%

Egenkapital

2.769’ DKK

+47%

Omsætning

-

Resultat før skat

906’ DKK

+22%

Årets resultat

2022935.998 DKK
2021786.740 DKK
2020451.023 DKK
2019362.090 DKK
2018405.785 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

19 %

+10%
God

Soliditetsgrad

52 %

+45%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.342’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  23’
  1.029’
  -
  -123’
  -
  -123’
  906’
  -
  906’
  -30’
  936’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.000’
  -
  -
  5.000’
  5.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.342’
  50’
  2.660’
  59’
  -
  2.769’
  -
  2.769’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  677’
  -
  1.359’
  -30’
  8’
  -
  2.573’
  5.342’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DPM Holding Skærbæk ApS 03.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Søndervang 11 · DK-6780 Skærbæk 03.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-03 03.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 03.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Dan Peter Meggers 03.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Peter Meggers 03.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DPM Holding Skærbæk ApS

Søndervang 11
6780 Skærbæk

CVR

38763180

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2017

P-nummer

1022606820

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i Frifelt Kardan ApS.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-