Jacobsen Accounting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2017
 • CVR 38762060

Virksomheden Jacobsen Accounting ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Dyssegård. De blev etableret i 2. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 59.617 DKK, mens den i 2022 var på 107.312 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -57.966 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lan Ngoc Jacobsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-58’ DKK

-634%

Egenkapital

23’ DKK

-72%

Omsætning

-

Resultat før skat

-58’ DKK

-634%

Årets resultat

2023-57.966 DKK
2022-7.896 DKK
202148.516 DKK
2020360 DKK
20194.187 DKK
2018-4.551 DKK

Likviditetsgrad

180 %

-62%
God

Afkastningsgrad

-109 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

44 %

-44%
God

Overskudsgrad

-

Balance

51’ DKK

-50%

Bruttofortjeneste

60’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

51’ DKK

-50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  60’
  -115’
  -
  -
  -56’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -58’
  -
  -58’
  -
  -58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  1’
  26’
  51’
  51’
  40’
  -58’
  -
  41’
  23’
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  51’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jacobsen Accounting ApS 22.09.2021
Jacobsen Accounting IVS 02.07.2017 21.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Dyssegårdsvej 90 · DK-2870 Dyssegård 02.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 02.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-22 22.09.2021
2017-07-08 08.07.2017 21.09.2021
2017-07-02 02.07.2017 07.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.09.2021
10.000 DKK 02.07.2017 21.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 02.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lan Ngoc Jacobsen 02.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jacobsen Accounting ApS

Dyssegårdsvej 90
2870 Dyssegård

CVR

38762060

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2017

P-nummer

1022604259

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

service@jacobsenaccounting.dk

Telefon

51292449

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med bogholderi- og regnskabsservice samt konsulentydelser.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-