Amirex Holding ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2017
 • CVR 38759639

Virksomheden Amirex Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 30. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -52.424 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-52’ DKK

-555%

Egenkapital

-46’ DKK

-881%

Omsætning

-

Resultat før skat

-52’ DKK

-555%

Årets resultat

2022-52.424 DKK
2021-8.001 DKK
2020-17.687 DKK
2019-16.769 DKK
2018-1.590 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

92 %

+113%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

+55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4 %

-153%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.238’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.188’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -43’
  21’
  -
  -
  21’
  -52’
  -
  -52’
  -
  -52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  94’
  0
  1.188’
  1.238’
  50’
  -96’
  -
  -
  -46’
  -
  -46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  175’
  1.284’
  1.238’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Amirex Holding ApS 13.10.2021
DR Group Holding ApS 02.07.2017 12.10.2021
Dg Groups Holding ApS 30.06.2017 01.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Rugvænget 56 · DK-2630 Taastrup 27.02.2024
Vester Farimagsgade 6 · DK-1606 København V 01.08.2017 26.02.2024
Tagensvej 245 · DK-2400 København NV 30.06.2017 31.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-13 13.10.2021
2017-07-02 02.07.2017 12.10.2021
2017-06-30 30.06.2017 01.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 14.05.2024 04.07.2024
Selskabet tegnes af en direktør. 30.06.2017 29.04.2024

Direktører

Navn Fra Til
Aminul Islam 30.06.2017
Aminul Islam 30.06.2017 29.04.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aminul Islam 02.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Amirex Holding ApS

Rugvænget 56
2630 Taastrup

CVR

38759639

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2017

P-nummer

1022599271

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ai@denteks.dk

Telefon

30860386

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og hertil hørende aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-