Ejendommen Ørnevej ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2017
 • CVR 38757393

Virksomheden Ejendommen Ørnevej ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 21. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 144.221 DKK, mens den i 2022 var på 137.068 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.883 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-106%

Egenkapital

147’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-106%

Årets resultat

2023-5.883 DKK
2022102.487 DKK
2021103.339 DKK
2020144.885 DKK
201974.848 DKK
201810.056 DKK
201730.824 DKK

Likviditetsgrad

42 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-84%
Svag

Soliditetsgrad

6 %

0%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

2.500’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

144’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

2.303’ DKK

-3%

Tilgodehavende

60’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  144’
  -
  -
  -
  25’
  0
  -33’
  -
  -33’
  -8’
  -
  -8’
  -2’
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.440’
  -
  -
  -
  -
  2.440’
  -
  -
  27’
  -
  33’
  60’
  2.500’
  50’
  97’
  -
  -
  147’
  -
  147’
  50’
  50’
  2.137’
  -
  -
  -
  2.161’
  -
  -
  -
  25’
  21’
  -
  142’
  2.500’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendommen Ørnevej ApS 21.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Golfvænget 10 · DK-9900 Frederikshavn 21.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 21.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-28 28.11.2018
2017-06-21 21.06.2017 27.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 21.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Kenth Olesen 21.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Kenth Olesen 28.11.2018
Rasmus Kenth Olesen 21.06.2017 27.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendommen Ørnevej ApS

Golfvænget 10
9900 Frederikshavn

CVR

38757393

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2017

P-nummer

1022596329

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er at udøve virksomhed inden for udlejning af boligejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-