J. Beierholm Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2017
 • CVR 38755854

Virksomheden J. Beierholm Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 29. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -6.250 DKK, mens den i 2020 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 125.047 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

125’ DKK

Egenkapital

28’ DKK

+129%

Omsætning

-

Resultat før skat

124’ DKK

Årets resultat

2021125.047 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

80 %

> +999%
Svag

Afkastningsgrad

-4 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

17 %

+101%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

166’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

110’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  124’
  -
  124’
  -
  125’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  55’
  55’
  -
  -
  -
  -
  4’
  110’
  166’
  50’
  -22’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  101’
  -
  -
  -
  -
  7’
  138’
  166’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. Beierholm Holding ApS 29.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Nordvestvej 1A · DK-2920 Charlottenlund 29.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-29 29.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 29.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Beierholm 29.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Beierholm 29.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. Beierholm Holding ApS

Nordvestvej 1
2920 Charlottenlund

CVR

38755854

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2017

P-nummer

1022594458

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-