Centertandlægerne Assens ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2017
 • CVR 38754084

Virksomheden Centertandlægerne Assens ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Assens. De blev etableret i 29. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.746 DKK, mens den i 2021 var på -53.231 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.186 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-101%

Egenkapital

147’ DKK

-72%

Omsætning

-

Resultat før skat

-18’ DKK

-119%

Årets resultat

2022-1.186 DKK
202189.871 DKK
2020835.784 DKK
2019-465.275 DKK
2018-923.771 DKK
2017-214.221 DKK

Likviditetsgrad

68 %

-81%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

69 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

213’ DKK

-68%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

+69%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

-91%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -18’
  -
  -18’
  -17’
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  168’
  168’
  -
  -
  -
  -
  45’
  45’
  213’
  50’
  97’
  -
  -
  147’
  -
  147’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  66’
  213’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Centertandlægerne Assens ApS 29.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Korsvangcentret 2 · DK-5610 Assens 29.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.11.2021
862300 Praktiserende tandlæger 29.06.2017 01.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-02 02.11.2021
2017-06-29 29.06.2017 01.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mitra Leisner 29.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mitra Leisner 30.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Centertandlægerne Assens ApS

Korsvangcentret 2
5610 Assens

CVR

38754084

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2017

P-nummer

1022591386

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tandlægeklinik og sådan anden virksomhed, som besluttes af direktionen.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-