s-tech AV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. maj 2017
 • CVR 38753207

Virksomheden s-tech AV ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med radio og tv mv." og har adresse i Smørum. De blev etableret i 18. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 25.395 DKK, mens den i 2022 var på 75.307 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.805 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Claus Steinn Mortensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-82%

Egenkapital

257’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

11’ DKK

-82%

Årets resultat

202310.805 DKK
202258.456 DKK
2021-351.748 DKK
2020-99.279 DKK
2019418.685 DKK
2018255.402 DKK
2017155.879 DKK

Likviditetsgrad

792 %

-46%
God

Afkastningsgrad

3 %

-81%
Svag

Soliditetsgrad

87 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

294’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

25’ DKK

-66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

294’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  25’
  -15’
  -
  -
  10’
  1’
  -
  -
  1’
  11’
  -
  11’
  -
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  270’
  294’
  294’
  50’
  146’
  61’
  -
  257’
  -
  257’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  294’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
s-tech AV ApS 18.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Blommevangen 4 · DK-2765 Smørum 19.05.2018
Ved Gadekæret 3 · DK-3650 Ølstykke 18.05.2017 18.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
464320 Engroshandel med radio og tv mv. 18.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-18 18.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 18.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Claus Steinn Mortensen 18.05.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Steinn Mortensen 18.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

s-tech AV ApS

Blommevangen 4
2765 Smørum

CVR

38753207

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. maj 2017

P-nummer

1022590347

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464320
Engroshandel med radio og tv mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@s-tech.dk

Telefon

70237732

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er salg og udlejning samt rådgivning om AV-udstyr foruden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-