KLP Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2017
 • CVR 38752170

Virksomheden KLP Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egå. De blev etableret i 21. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.030 DKK, mens den i 2022 var på -11.803 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 339.623 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

340’ DKK

+94%

Egenkapital

823’ DKK

+44%

Omsætning

-

Resultat før skat

346’ DKK

+106%

Årets resultat

2023339.623 DKK
2022174.685 DKK
202173.817 DKK
2020241.566 DKK
201912.157 DKK
2018321.411 DKK

Likviditetsgrad

576 %

+80%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

90 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

919’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

550’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  42’
  -1’
  315’
  357’
  346’
  -
  346’
  -6’
  340’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  368’
  -
  -
  368’
  368’
  -
  -
  0
  1’
  7’
  550’
  919’
  50’
  345’
  110’
  -
  823’
  -
  823’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  9’
  95’
  919’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLP Holding ApS 21.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Strandbakkevej 8 · DK-8250 Egå 21.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-21 21.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 21.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Petersen 21.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Petersen 21.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLP Holding ApS

Strandbakkevej 8
8250 Egå

CVR

38752170

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2017

P-nummer

1022588911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-