BP Ejendomme Middelfart ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2017
 • CVR 38750658

Virksomheden BP Ejendomme Middelfart ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 27. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 937.053 DKK, mens den i 2022 var på 1.035.268 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 745.389 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Brian Nedergaard Paulsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

745’ DKK

+116%

Egenkapital

3.605’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

907’ DKK

+95%

Årets resultat

2023745.389 DKK
2022345.885 DKK
20211.448.747 DKK
2020596.378 DKK
2019-52.335 DKK
2018698.572 DKK

Likviditetsgrad

1.632 %

+267%
God

Afkastningsgrad

15 %

+116%
God

Soliditetsgrad

73 %

+123%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.948’ DKK

-46%

Bruttofortjeneste

937’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

1.334’ DKK

-78%

Tilgodehavende

3.433’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  937’
  -166’
  -14’
  -
  757’
  331’
  -181’
  -
  150’
  907’
  -
  907’
  -162’
  745’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.515’
  -
  -
  -
  -
  1.515’
  -
  -
  -
  93’
  3.341’
  3.433’
  4.948’
  50’
  3.437’
  118’
  -
  3.605’
  -
  3.605’
  9’
  9’
  742’
  -
  -
  -
  1.124’
  -
  -
  -
  -
  14’
  31’
  210’
  4.948’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BP Ejendomme Middelfart ApS 27.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 34B · DK-5500 Middelfart 25.06.2020
Stribgårdvej 12 · DK-5500 Middelfart 04.10.2018 24.06.2020
Vestergade 34B · DK-5500 Middelfart 27.07.2018 03.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 27.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-27 27.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 27.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Brian Nedergaard Paulsen 27.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Nedergaard Paulsen 27.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BP Ejendomme Middelfart ApS

Vestergade 34
5500 Middelfart

CVR

38750658

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2017

P-nummer

1022586218

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udlejning af lejligheder samt dertil knyttede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-