Bundgaard & Søn Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2017
 • CVR 38750135

Virksomheden Bundgaard & Søn Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksværk. De blev etableret i 28. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.945 DKK, mens den i 2022 var på -12.815 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 23.721 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

24’ DKK

-91%

Egenkapital

1.120’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

68’ DKK

-73%

Årets resultat

202323.721 DKK
2022251.683 DKK
2021823.932 DKK
2020-66.422 DKK
2019-125.163 DKK
2018163.020 DKK

Likviditetsgrad

20 %

-63%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.268’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -30’
  -
  -30’
  68’
  -
  68’
  -45’
  24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.238’
  -
  -
  1.238’
  1.238’
  -
  -
  -
  -
  0
  30’
  1.268’
  40’
  -123’
  -
  -
  1.120’
  -
  1.120’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  -
  -
  -
  6’
  -
  148’
  1.268’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bundgaard & Søn Holding ApS 20.09.2021
Bundgaard & Søn Holding IVS 28.06.2017 19.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Knudsvej 3 · DK-3300 Frederiksværk 28.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-20 20.09.2021
2017-06-28 28.06.2017 19.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.09.2021
1 DKK 28.06.2017 19.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 28.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Bundgaard 28.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Bundgaard 28.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bundgaard & Søn Holding ApS

Knudsvej 3
3300 Frederiksværk

CVR

38750135

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2017

P-nummer

1022585580

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter eller kapitalandele i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-