TOP Svendsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2017
 • CVR 38750046

Virksomheden TOP Svendsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brabrand. De blev etableret i 27. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.150 DKK, mens den i 2020 var på -7.653 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.268 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

-10%

Egenkapital

176’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-20.268 DKK
2020-18.451 DKK
2019106.552 DKK
201881.197 DKK
2017-23.091 DKK

Likviditetsgrad

16 %

-25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

17 %

-6%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.051’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

144’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -22’
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  907’
  907’
  -
  -
  -
  144’
  -
  144’
  1.051’
  50’
  126’
  -
  -
  176’
  -
  176’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  806’
  -
  4’
  66’
  875’
  1.051’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TOP Svendsen Holding ApS 27.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Naurvej 5 · DK-8220 Brabrand 27.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-29 29.06.2017
2017-06-27 27.06.2017 28.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Hjortlund Svendsen 27.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Hjortlund Svendsen 27.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TOP Svendsen Holding ApS

Naurvej 5
8220 Brabrand

CVR

38750046

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2017

P-nummer

1022585483

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje, besidde og investere i kapitalandele i andre kapitalselskaber samt enhver virksomhed, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-