Østerhaab Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2017
 • CVR 38749536

Virksomheden Østerhaab Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Assens. De blev etableret i 28. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 411.528 DKK, mens den i 2022 var på 446.633 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 334.084 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

334’ DKK

-2%

Egenkapital

4.009’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

395’ DKK

-2%

Årets resultat

2023334.084 DKK
2022342.492 DKK
2021504.581 DKK
2020366.361 DKK
2019171.699 DKK
2018296.289 DKK
201783.898 DKK

Likviditetsgrad

349 %

+67%
God

Afkastningsgrad

5 %

+1%
Svag

Soliditetsgrad

71 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.633’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

412’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

1.446’ DKK

-41%

Tilgodehavende

970’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  412’
  -
  -141’
  -
  270’
  0
  -44’
  -
  -44’
  395’
  -
  395’
  -61’
  334’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.930’
  733’
  -
  -
  733’
  4.663’
  -
  -
  585’
  -
  311’
  970’
  5.633’
  50’
  3.462’
  122’
  -
  4.009’
  -
  4.009’
  178’
  178’
  1.168’
  -
  -
  -
  1.168’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  278’
  5.633’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Østerhaab Holding ApS 28.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Nørre Alle 26 · DK-5610 Assens 28.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-28 28.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 28.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Østerhaab 28.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Østerhaab 28.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Østerhaab Holding ApS

Nørre Alle 26
5610 Assens

CVR

38749536

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2017

P-nummer

1022584800

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lone@oeauto.dk

Telefon

64711700

Hjemmeside

-

Formål

Kapitalselskabets formål er at være holdingselskab, herunder at foretage investeringer og handel

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-