C-G Holding ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2017
 • CVR 38745786

Virksomheden C-G Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 7. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -7.686 DKK, mens den i 2020 var på -7.359 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -551.819 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-552’ DKK

-550%

Egenkapital

391’ DKK

-59%

Omsætning

-

Resultat før skat

-550’ DKK

-553%

Årets resultat

2021-551.819 DKK
2020122.532 DKK
2019106.778 DKK
2018-85.909 DKK
2017200.529 DKK

Likviditetsgrad

296 %

+106%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

90 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

434’ DKK

-59%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

127’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -549’
  -543’
  -550’
  -
  -550’
  -1’
  -552’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  307’
  -
  -
  307’
  307’
  -
  -
  -
  -
  65’
  127’
  434’
  50’
  341’
  -
  -
  391’
  -
  391’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  6’
  43’
  434’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
C-G Holding ApS 07.06.2017 12.06.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Lundedammen 34 · DK-2605 Brøndby 11.11.2020 12.06.2023
Ved Lindelund 221 · DK-2605 Brøndby 07.06.2017 10.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.06.2017 12.06.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-07 07.06.2017 12.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.06.2017 12.06.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 07.06.2017 05.06.2023

Direktører

Navn Fra Til
Christian Rønde Grønning 07.06.2017
Christian Rønde Grønning 07.06.2017 12.06.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Rønde Grønning 07.06.2017 12.06.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

C-G Holding ApS

Lundedammen 34
2605 Brøndby

CVR

38745786

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2017

P-nummer

1022579211

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed som holdingselskab, investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-