M. Krogsgaard Nielsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2017
 • CVR 38745743

Virksomheden M. Krogsgaard Nielsen Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aabybro. De blev etableret i 26. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.073 DKK, mens den i 2022 var på -7.880 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 910.389 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

910’ DKK

+162%

Egenkapital

1.955’ DKK

+68%

Omsætning

-

Resultat før skat

909’ DKK

+163%

Årets resultat

2023910.389 DKK
2022347.324 DKK
2021381.712 DKK
2020120.125 DKK
2019272.296 DKK
2018171.237 DKK
2017-209.294 DKK

Likviditetsgrad

2.685 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.966’ DKK

+57%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

304’ DKK

+45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  4’
  -5’
  2’
  2’
  909’
  -
  909’
  -1’
  910’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.662’
  -
  -
  1.662’
  1.662’
  -
  -
  182’
  0
  23’
  304’
  1.966’
  50’
  535’
  122’
  -
  1.955’
  -
  1.955’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  1.966’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. Krogsgaard Nielsen Holding ApS 26.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Solskins Alle 4 · DK-9440 Aabybro 31.07.2019
Thomasmindeparken 15 · DK-9440 Aabybro 26.06.2017 30.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 26.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-26 26.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 26.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Krogsgaard Nielsen 26.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Krogsgaard Nielsen 26.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. Krogsgaard Nielsen Holding ApS

Solskins Alle 4
9440 Aabybro

CVR

38745743

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2017

P-nummer

1022579203

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20751184

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-