Elise Breinholt ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2017
 • CVR 38745573

Virksomheden Elise Breinholt ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aakirkeby. De blev etableret i 26. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.871 DKK, mens den i 2022 var på -11.640 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.621 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Elise Breinholt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

+19%

Egenkapital

-131’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

+19%

Årets resultat

2023-12.621 DKK
2022-15.510 DKK
2021381 DKK
2020-98.115 DKK
2019-22.367 DKK
2018-32.324 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-300 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4.868 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3’ DKK

-42%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  0
  -
  -
  -8’
  0
  -5’
  -
  -5’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  3’
  50’
  -181’
  -
  -
  -131’
  -
  -131’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  133’
  3’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Elise Breinholt ApS 26.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Smørengevejen 6 · DK-3720 Aakirkeby 24.01.2023
Nordre Strandvej 109 · DK-3150 Hellebæk 28.01.2020 23.01.2023
Danmarksvej 61 · DK-2800 Kongens Lyngby 09.07.2019 27.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.03.2023
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 26.06.2017 28.02.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-31 31.03.2023
2017-06-26 26.06.2017 30.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Elise Breinholt 01.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elise Breinholt 02.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Elise Breinholt ApS

Smørengevejen 6
3720 Aakirkeby

CVR

38745573

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2017

P-nummer

1022579076

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

elise@breinholt.biz

Telefon

23352331

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning, herunder forvaltning af egen formue

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-