Beja IT ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 8. jun. 2017
 • CVR 38735063

Virksomheden Beja IT ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Hammel. De blev etableret i 8. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -34.947 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-35’ DKK

Egenkapital

15’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

455 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

78 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

19’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  19’
  19’
  19’
  50’
  -35’
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  19’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Beja IT ApS 08.06.2017 28.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Møgelbyvej 23 · DK-8450 Hammel 08.06.2017 28.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 08.06.2017 28.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-08 08.06.2017 28.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.06.2017 28.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.06.2017 14.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Benny Høgh Andersen 08.06.2017 28.01.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Benny Høgh Andersen 08.06.2017 28.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Beja IT ApS

Møgelbyvej 23
8450 Hammel

CVR

38735063

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juni 2017

P-nummer

1022558079

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-