winthers multi service IVS

TVANGSOPLØST
 • IVS
 • Etableret 14. jun. 2017
 • CVR 38712047

Virksomheden winthers multi service IVS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 14. juni 2017 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
winthers multi service IVS 14.06.2017 04.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skovsøgade 4B · DK-4200 Slagelse 14.06.2017 04.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 14.06.2017 04.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-14 14.06.2017 04.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1 DKK 14.06.2017 04.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af tommi rasmussen og stella henckel behrens 14.06.2017 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Tommi Sandø Winther Awesomeness Rasmussen 22.06.2017 30.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

winthers multi service IVS

Skovsøgade 4
4200 Slagelse

CVR

38712047

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

14. juni 2017

P-nummer

1022524255

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • stella IVS

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

lave og sælge fødevare

Tegningsregel

virksomheden tegnes af tommi rasmussen og stella henckel behrens

Registeret kapital

1 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-