Saimor Holdings IVS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • IVS
 • Etableret 7. jun. 2017
 • CVR 38700014

Virksomheden Saimor Holdings IVS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 7. juni 2017 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 0 DKK, mens den i 2019 var på -518 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.098 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

+56%

Egenkapital

-2’ DKK

-108%

Omsætning

-

Resultat før skat

-21’ DKK

+56%

Årets resultat

2020-21.098 DKK
2019-47.563 DKK
201865.895 DKK

Likviditetsgrad

28 %

-40%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-11 %

-122%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14’ DKK

-65%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  -
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  10’
  10’
  -
  -
  -
  4’
  1’
  4’
  14’
  1’
  -12’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  14’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Saimor Holdings IVS 07.06.2017 21.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Faaborgvej 8 · DK-5250 Odense SV 12.03.2021 21.09.2021
Faaborgvej 8 · DK-5250 Odense SV 10.10.2018 11.03.2021
Faaborgvej 8 · DK-5250 Odense SV 08.10.2018 09.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.06.2017 21.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-07 07.06.2017 21.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500 DKK 07.06.2017 21.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 22.01.2019 19.09.2021
Selskabet tegnes af direktøren. 07.06.2017 21.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Høeg Struntze 07.06.2017 21.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Saimor Holdings IVS

Faaborgvej 8
5250 Odense SV

CVR

38700014

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

7. juni 2017

P-nummer

1022510920

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-