Dybgaard ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 5. jun. 2017
 • CVR 38687077

Virksomheden Dybgaard ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 5. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på -3.718 DKK, mens den i 2019 var på -1.182 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.283 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-9%

Egenkapital

-28’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-13%

Årets resultat

2020-4.283 DKK
2019-3.918 DKK
2018-23.243 DKK
20173.184 DKK

Likviditetsgrad

319 %

+29%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-70 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-215%

Gældsforpligtelser

69’ DKK

+7%

Tilgodehavende

40’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -5’
  -
  -5’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  20’
  40’
  40’
  0
  -28’
  -
  -
  -28’
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  -
  0
  -
  7’
  6’
  13’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dybgaard ApS 13.10.2021 24.05.2022
Dybgaard IVS 21.12.2020 12.10.2021
Vali IVS 07.10.2018 20.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Petersmindevej 21 · DK-7100 Vejle 08.09.2021 24.05.2022
Petersmindevej 21 · DK-7100 Vejle 31.10.2019 07.09.2021
Petersmindevej 21 · DK-7100 Vejle 05.06.2017 30.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 05.06.2017 24.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-13 13.10.2021 24.05.2022
2020-12-21 21.12.2020 12.10.2021
2018-10-07 07.10.2018 20.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.10.2021 24.05.2022
1 DKK 05.06.2017 12.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 05.06.2017 16.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Dahlgaard 05.06.2017 24.05.2022
Rasmus Dahlgaard 05.06.2017
Rasmus Dahlgaard 05.06.2017 24.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Dahlgaard 05.06.2017 24.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dybgaard ApS

Petersmindevej 21
7100 Vejle

CVR

38687077

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juni 2017

P-nummer

1022495123

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive snedkervirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-