Cirkeltræning - Tårnby 1 Aps

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 26. maj 2017
 • CVR 38674099

Virksomheden Cirkeltræning - Tårnby 1 Aps befinder sig i branchen "Fitnesscentre" og har adresse i København S. De blev etableret i 26. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

16’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  16’
  16’
  -
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cirkeltræning - Tårnby 1 Aps 26.05.2017 24.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Slusevej 16 · DK-2300 København S 26.05.2017 24.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
931300 Fitnesscentre 26.05.2017 24.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-26 26.05.2017 24.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.05.2017 24.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den Adm. Direktør 26.05.2017 23.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Leon Bløndal 26.05.2017 24.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leon Bløndal 26.05.2017 24.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cirkeltræning - Tårnby 1 Aps

Slusevej 16
2300 København S

CVR

38674099

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2017

P-nummer

1022481203

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931300
Fitnesscentre

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive et LOOP fitnesscenter og tilhørende aktiviteter

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den Adm. Direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-