Zimakoff Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. maj 2017
 • CVR 38661191

Virksomheden Zimakoff Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lejre. De blev etableret i 16. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.126 DKK, mens den i 2021 var på -5.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.275 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

-116%

Egenkapital

28’ DKK

-83%

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

-117%

Årets resultat

2022-24.275 DKK
2021147.125 DKK
2020-30.034 DKK
2019-26.250 DKK
201828.757 DKK
20177.295 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-24%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

39 %

-52%
God

Overskudsgrad

-

Balance

70’ DKK

-66%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -3’
  -19’
  -20’
  -25’
  -
  -25’
  -1’
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  1’
  -
  1’
  5’
  70’
  40’
  -28’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  43’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zimakoff Holding ApS 09.09.2021
Zimakoff Holding IVS 16.05.2017 08.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Plantagen 28 · DK-4320 Lejre 28.06.2023
Industriholmen 82 · DK-2650 Hvidovre 23.03.2023 27.06.2023
Krebsevej 44 · DK-2650 Hvidovre 16.05.2017 22.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-09 09.09.2021
2017-05-16 16.05.2017 08.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.09.2021
2.000 DKK 16.05.2017 08.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 16.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Stephan Zimakoff 16.05.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stephan Zimakoff 16.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zimakoff Holding ApS

Plantagen 28
4320 Lejre

CVR

38661191

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. maj 2017

P-nummer

1022466352

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sz@aa-akustik.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og udøve formueforvaltning samt hermed anden beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-